FRANSFÖRLÄNGNING

Fransförlängning nytt set  60min, 999kr
Fransförlängning återbesök 3-4veckor  60min, 595kr
Ta bort fransar  20min, 200kr
Volymfransar nytt set  120min, 1299kr
Volymfransar återbesök 3-4veckor  90min, 845kr
Fransförlängning återbesök med brynformning och färg  80min, 750kr